Comments 26

  1. Contact kost me energie wanneer er geen ruimte / respect is voor mijn inbreng, de intuïtieve proceskant. Bijvoorbeeld bij mannen (of vrouwen) die het ingewikkeld vinden dat ik contact heb met wat zij voelen terwijl zij dat zelf niet of minder hebben.

  2. Ik ben allergisch voor mensen, vaak mannen, in belangrijke posities die geen [oog]contact maken, daarmee de indruk wekken zichzelf en de status quo belangrijker vinden. En geen echte aandacht hebben. Ik ben kennelijk niet van de buitenkant.

  3. Contact kost mij energie wanneer er geen gelijkwaardige basis is, bv. Als opdrachtnemer, waarbij de opdrachtgever alleen maar eisen stelt, de eigen (interne) lijnen volgt. Dit kost veel energie, levert weinig op omdat heet niet echt over de inhoud gaat en eer niet echt geluisterd wordt.

  4. Als ik zie dat er echt iets met een ander gebeurt, hij-zij aan het denken-voelen wordt gezet, wanneer vragen echt landen. Maar ook samen iets bereiken, echt geregeld is. Als in een overleg mensen gehoord worden, er geluisterd wordt, ruimte is voor meer dan alleen de inhoud, er samengewerkt wordt.

  5. Ik word er blij van als er echt contact, verbinding is, we elkaar zien in wie we zijn, wat we ervaren en wat we kunnen. Dat is voelbaar in wat je met elkaar doet, bespreekt of bereikt. Veel mensen maken niet echt contact met elkaar of hun eigen gevoel.

Geef een antwoord