Comments 15

  1. Meer de wandelgangen benutten, dingen tussentijds en meer informeel regelen. Een meer diplomatieke benadering, om af en toe je doel sneller te kunnen bereiken. Dit door de processen te leren herkennen (bewustzijn), af te kijken en ook te oefenen en advies te kunnen vragen. En om onderweg in het proces ook plezier te maken en humor te blijven gebruiken.

  2. Meer als mens en nog minder als rol, meer en eerder mijn intuïtie leren verwoorden en volgen. Daarin ook meer risico lopen, benoemen wat ik voel / denk, minder afwachtend en meer mijn plek innemen als vrouw daarin (intuïtie, eigen normen en waarden, mensen meer aanspreken op moeilijke dingen en onbenoemde punten).
    Een discussie sneller kunnen beëindigen door iets echt te stellen, we doen dit omdat ik het zo vind (autoriteit). Ik kan lang de nuance en inhoudelijke argumentatie blijven zoeken en dat kost soms nodeloos veel energie.

  3. Ik ben sterk inhoudelijk gericht, stap pas op anderen af als ik het weet. En als ik het niet weet voel ik me ongemakkelijk. Ik zou mijn werk wel meer vanuit persoonlijke overtuiging willen kunnen doen, minder perfectionistisch (“goed is goed genoeg”).
    Meer samen dingen doen, ervaren dat mijn bijdrage ook kan zijn dat ik er bij ben, maar een deel of juist een mening inbreng en niet de oplossing.

  4. Nog meer claimen dat ik ergens tijd voor nodig heb voor ik met een mening kom.
    Makkelijker dingen die ik voel kunnen benoemen, zonder dat ik het vooraf meteen helemaal kan verklaren. Makkelijker de relatie of situatie kunnen aankaarten.

Geef een antwoord