Doel van deze website is mensen te helpen succesvoller te zijn in hun werk door hun vrouwelijke pool te leren kennen, ontwikkelen en in te zetten., naast de mannelijke pool. Deze website is gericht op het uitwisselen van ervaringen en is gebaseerd op mijn onderzoek naar en boek over de vrouwelijke pool op het werk. Centraal staan interviews, die inzicht geven in:

 • Waarmee vrouwen worstelen;
 • Hoe ze daar mee om hebben leren gaan;
 • Wat ze als hun kwaliteiten zien;
 • Waar hun (ontwikkel)behoeftes liggen;
 • Hoe vrouwen in organisaties hun effectiviteit kunnen vergroten;
 • Hoe organisaties effectiever kunnen worden door inzet van de vrouwelijke pool.

Aanvullend geef ik lezingen en trainingen. Op mijn persoonlijke website (vansetten.nu) beschrijf ik onder ‘Nu gebeurt het‘ hoe ik mensen individueel begeleid. ‘Teamspirit‘ beschrijft hoe teams effectiever kunnen functioneren door de vrouwelijke – en mannelijke pool in balans te brengen. ‘Talentplanning‘ beschrijft hoe organisaties duurzaam hun prestatievermogen kunnen verbeteren met strategisch talentmanagement, ook weer gericht op het meer in balans brengen van de mannelijke en vrouwelijke pool.

 • Je bent je eigen instrument, jouw beleving van wat er gebeurt is belangrijk. Gebruik het, breng het in
 • Ik vind niet dat alles opgelost moet worden, en ook niet alles hoeft gezegd te worden. De werkelijkheid kan imperfect zijn; zolang dat niet leidt tot schadelijkheid en ongezondheid is het niet per se noodzakelijk om evenwichten te verstoren
 • We hebben onrealistische ambities. Een pijnvrij leven bestaat niet
 • Ik heb niet zo’n zendingsdrang, maar …
 • Wat ik leuk vind en wat ik belangrijk vind gaan niet altijd lekker samen
 • Het gaat niet om de veelheid maar om de volheid, door aandacht voor wat je doet
 • Ik kan goed zien wat ik niet heb/kan en anderen wel – en daar complementair mee omgaan, zodat we elkaar aanvullen
 • k heb veel vrouwen zien mislukken, die zijn de overheid in gevlucht. Die namen misschien de kritiek en problemen te persoonlijk, hadden last van de competitie of van wat anders
 • De vrucht van liefde is creatie
 • Ik vind het knap om te zien hoezeer mijn leidinggevende niets doet aan waardering
 • Ik geloof in de kracht van de samenhang tussen mannen en vrouwen. Mannen kijken naar grote lijnen, abstracties en kunnen goed relativeren. Vrouwen komen makkelijker tot de kern, gaan voor verbinding, zijn toegankelijker (en kwetsbaarder) en delen makkelijker. Vrouwen zijn ook vrijer in hun positie
 • Ik geloof in de kracht van de samenhang tussen mannen en vrouwen. Mannen kijken naar grote lijnen, abstracties en kunnen goed relativeren. Vrouwen komen makkelijker tot de kern, gaan voor verbinding, zijn toegankelijker (en kwetsbaarder) en delen makkelijker. Vrouwen zijn ook vrijer in hun positie
  Ik werk graag samen met vrouwen. Ze zijn de snelle verstaanders, betrouwbaarder, pragmatischer en ze komen afspraken na
 • Ik hou het graag gezellig, het is maar werk
 • Denk wat je zegt en doe wat je denkt. Laat je niet leiden door wat je denkt dat de ander van je denkt
 • Verdiep je ergens in voordat je invloed wil uitoefenen, dat scheelt zoveel weerstand en strijd
 • Ik ben een animeermeisje, trek de aandacht en maak mensen enthousiast voor mooie dingen
 • Snelheid en samenwerken gaan niet goed samen. Een motorrijder ziet altijd de gaatjes, is niet gericht op de anderen of op hoe hij zelf overkomt. Maar daarmee krijg je de mensen niet mee
 • Ik heb geleerd me diplomatieker op te stellen. Bijvoorbeeld, ik zou van jouw overhemd nu zeggen dat het goed past bij je pak
 • Maak, voordat je aan kinderen begint, echt duidelijke afspraken met je partner over de verdeling van werk en taken én hou je partner en jezelf er aan
 • Ik heb mezelf een jaar gegeven om te begrijpen hoe het hier werkte, vóór ik van mezelf vond dat ik moest weten hoe ik het moest doen
 • Ik ben allergisch voor gorillagedrag, likken naar boven en trappen naar onderen, rücksichtsloos profileren. Mannen komen er nog mee weg ook
 • Geloof niet dat recht omhoog het Walhalla is. Kijk naar hoe je je kwaliteiten en talenten kan ontwikkelen, laat dat vóór gaan
 • Vrouwen zijn vaak uitstekende control freaks, door de combinatie van verschillende rollen, de gerichtheid op het proces, de interactie en door het willen bewaken van grenzen.
 • Ik geloof in de kracht van doorvragen, op het juiste moment
 • Je leert nergens wie je bent, wat je drijft en hoe het proces van leren, ontwikkelen gaat
 • Als vrouw begin je in je werk met 1-0 achterstand, je moet je eerst bewijzen. Laat maar zien wat je kan
 • Vrouwen zijn voor elkaar heel hard. Een vrouwenteam kent een sterke pikorde, waarbij uiterlijk en positie bevochten worden. Lijkt op de pikorde in een mannenteam, waarbij het om macht en invloed gaat
 • Het leven wordt gemakkelijker na je 40e – hoop ik. Accepteer jezelf zoals je bent

  (tekenend voor de onzekerheid van veel vrouwen over hun capaciteiten)

 • Van mannen wordt dominantie en zelfvertrouwen verwacht, ze krijgen op voorhand allemaal kwaliteiten toegedicht. Dat maakt het makkelijker
 • Je vrouwelijkheid inzetten is niet erg. Het helpt om snel contact te leggen, vertrouwen te krijgen, mensen over de streep te trekken
 • Ik bewaak wel dat mannen verder kijken dan mijn decolleté diep is
 • Dat het bij mij alleen over de kinderen gaat is niet het imago dat ik wil uitstralen
 • Ik ervaar me soms als een instrument van het collectief, dat ingezet wordt om datgene wat nodig is in beweging te zetten. Het gaat niet om mij als persoon
 • Ik heb me ook de manier van denken en handelen van mannen eigen gemaakt, om de verbinding te kunnen leggen én om meer invloed te krijgen
 • `Work hard, play hard` is mijn levensmotto. Ik wil alles wat ik doe goed doen en er erkenning voor krijgen
 • Mannen liggen achter in hun emancipatie. Vrouwen hebben geleerd, zijn gaan werken, zijn onafhankelijker en veelzijdiger, terwijl mannen minder vrouwelijke elementen ontwikkeld hebben, niet in deeltijd werken – gewoon lekker thuis zijn, zorgtaken hebben
 • Zaken gaan voor, neem je verantwoordelijkheid
 • Ik heb mijn teamleiders zo opgevoed dat ze me niet vragen voor dingen waarvan ze weten dat ik nee zou moeten zeggen
 • Vind je dit niet genoeg kwaliteiten dan?
 • Als ik boos ben gaat mijn stem omhoog en als ik echt boos ben ga ik huilen. Maar dan wordt wát ik zeg minder serieus genomen
 • Je ego moet passen op een speldenknop om een goede manager te kunnen zijn. Heb ik niet van mezelf hoor
 • Misschien twijfelen mannen wel net zo hard aan hun kwaliteiten maar gaan ze er anders mee om, overschreeuwen ze het
 • Ik heb geleerd van mezelf te houden, met mijn eigenheden en kwaliteiten
 • Twijfelen aan mezelf hielp wel om dingen te begrijpen, uiteindelijk, maar niet om ze in beweging te krijgen
 • Er is een scherpe scheidslijn tussen mezelf blootgeven, vrouwelijk zijn, en ordinair zijn, voor eigenbelang of de korte termijn gaan. Die moet ik bewaken, anders roep ik veel weerstand en jaloezie (van vrouwen) op
 • Ik loop vast wanneer ik de grens tussen betrokken en verantwoordelijk over ga, ga lopen moederen
 • Op het werk niet te amicaal worden of te uitdagend gekleed gaan. Je moet enige afstand houden om mensen in hun waarde laten en om lastige boodschappen over te kunnen brengen
 • Ik vind veel vrouwen zo drammerig, op de inhoud. Niet lullen maar poetsen, dames. Zorg ervoor dat je gezien wordt
 • Ga er van uit dat wat je voelt en denkt belangrijk is in wat er gebeurt. Neem het serieus, breng het in
 • Het is belangrijk jezelf te willen snappen, het maakt je een zuiverder instrument
 • Blijf dichtbij jezelf, speel geen rol. Dat wordt door mannen gewaardeerd en je staat het meest in je kracht
 • Laat je niet van de wijs brengen door mannen die heel intelligente en ingewikkelde dingen zeggen
 • Kies minder de slachtofferrol, leg dingen minder buiten jezelf, ga op zoek naar wat jij kan doen om je doel te bereiken
 • Denk er niet te moeilijk over wanneer mannen over je persoonlijke grenzen gaan. Maak het bespreekbaar, zeg ‘stop’ of toep over. Negeren werkt niet
 • Je vrouwelijkheid inzetten is niet erg. Het helpt om snel contact te leggen, vertrouwen te krijgen, mensen over de streep te trekken. Ga niet verder dan de eerste stap, daarna moet je het van de inhoud of het proces hebben. Mannen hebben hun eigen machtsmiddelen, zoals een grote mond, dominantie, bondjes, ellebogenwerk
 • Doe vooral waar je gelukkig van wordt, al is het de luiers verschonen
 • Anders is niet verkeerd. Iedereen heeft rolmodellen, zoek een rolmodel dat bij je past
 • Aan alle bestuurders en managers: Neem jezelf zo serieus dat je wat er in je leeft, wat je ervaart, ook onderzoekt en serieus neemt
 • Er is een ontwikkeling gaande van productie naar innovatie, waarin meer vrouwelijke competenties als samenwerken, verbinden, beleving, vertrouwen en duurzaam resultaat belangrijk zijn
 • Ik hoop nu een rolmodel voor mijn [mannelijke] collega’s te zijn in mijn aanpak

Bovenstaande quotes komen uit de interviews. Met de toetsen ‘links’ / ‘rechts’ navigeer je tussen de quotes. Bij  Deel je ervaringen vind je meer uitspraken van de geïnterviewde vrouwen, plus de uitnodiging om jouw ervaringen (m/v) te delen. Aan de hand van mijn onderzoek schets ik in Wat is de vrouwelijke pool wat de vrouwelijke pool inhoudt en wat mensen (m/v) en organisaties hiermee kunnen bereiken. Tot slot gaat Ontwikkel je vrouwelijke pool in op hoe de vrouwelijke pool in jezelf en in organisaties te herkennen, te ontwikkelen en in te zetten.

Nieuwsgierig? Neem contact op voor een training, in company workshop of individueel advies of meld je aan op één van de maandelijkse open bijeenkomsten ‘Balans in jezelf en in je bedrijf‘ (opent een nieuwe pagina),  waarin we na een inleiding over de rollen ‘richten’ (de mannelijke pool) en ‘verbinden’ (de vrouwelijke pool) op het werk met elkaar in gesprek gaan aan de hand van cases en ervaringen van aanwezigen.

Alexander is partner van JOE – Jouw Ontwikkeling Eerst

JOE