Testresultaten

Op basis van de door jou ingevulde antwoorden zie jouw pool er alsvolgt uit. De titel van de pool is ‘Mucho-macho’; wat inhoudt dat je een duidelijk mannelijke pool hebt.

Mucho macho 0 – 3 punten
Om­schrij­ving Je laat er geen gras over groeien en gaat voor resultaat. Je weet richting te geven, te sturen en mensen te inspireren, krachtdadig op te treden. Succes is een keuze. Vrouwen (m/v) vallen voor je of leg je je wil op.
Kansen Vooral in kritieke situaties kan je met je daadkracht en doorzettingsvermogen dingen bereiken, vertrouwen wekken.
Val­kuilen Check af en toe je achteruitkijkspiegel, zijn ze er nog? Hoe zitten je teamleden er bij? Doen ze ook wat ze beloven?
Heiligt dit doel deze middelen, wat willen jij en anderen echt?

Wil je meer weten over de andere typen? Wil je jouw effectiviteit in werksituaties vergroten? Nieuwsgierig naar wat dit voor jou betekent en hoe je jouw pool kan ontwikkelen en inzetten?
Schrijf je in voor de maandelijkse open bijeenkomst ‘Balans in jezelf en in je bedrijf‘ of voor de workshop ‘Ontdek je pool‘.