Inschrijving open bijeenkomst ‘Balans in jezelf en in je bedrijf’

Verzorgd door Alexander van Setten.
Na afloop weet u:
• Wat de polen richten en verbinden op het werk zijn;
• Wat het belang van beide polen voor organisaties is;
• Hoe beide polen op elkaar inwerken;
• Wat uw pool is en hoe u deze op het werk kan inzetten.

PRAKTISCHE ZAKEN

De bijeenkomst wordt verzorgd door Alexander van Setten. Deelname is kosteloos en op basis van open inschrijving. We komen bij elkaar op een per trein en auto goed bereikbare locatie in Utrecht of Culemborg.
De presentatie wordt iedere eerste dinsdagavond van de maand aangeboden, 19.30 – 21.30 uur.
Speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in de trainingen over de vrouwelijke pool op het werk is dinsdagavond 9 februari een extra bijeenkomst in mijn praktijkruimte in Culemborg, 19.30-21.30 uur.

  Uw naam*

  Uw email adres*

  Uw adres*

  Telefoonnummer*

  Inschrijving open bijeenkomst'Balans in jezelf en in je bedrijf'

  Specifieke wensen of suggesties