Wat is de vrouwelijke pool

Het begrip de vrouwelijke pool op het werk staat voor een aantal normen en waarden en vaardigheden.

De vrouwelijke pool kijkt meer naar duurzame resultaten, het gezamenlijke belang, het proces, de verbinding en de samenwerking.

De mannelijke pool brengt meer zakelijkheid en resultaatgerichtheid in, laat oude strijdpunten makkelijker los, brengt een andere humor in (relativerender), neemt effectiever besluiten en weet effectiever met macht om te gaan.

Het gaat niet om vrouwen (of mannen), maar om normen en waarden die als meer ‘vrouwelijk’ (of mannelijk) gelabeld kunnen worden. Een vrouw kan haar vrouwelijke pool ontwikkelen, en een man zijn vrouwelijke pool. Beide polen versterken elkaar en vullen elkaar aan. In veel organisaties worden de normen en waarden van de mannelijke pool hoger gewaardeerd dan die van de vrouwelijke pool, met als resultaat dat deze organisaties en veel vrouwen minder effectief functioneren. Daarom is het van belang om de vrouwelijke pool te leren kennen, ontwikkelen en in te zetten.

Voorblad boekLees het boek

Het boek ‘De vrouwelijke pool op het werk‘ bevat praktische informatie over wat de vrouwelijke pool op het werk inhoudt, wat de waarde is en hoe je de vrouwelijke pool ontwikkelt en inzet. Bekijk en bestel het boek hier of lees onderaan de pagina de ervaringen van andere lezers.

Boek de auteur

Ik verzorg incompany workshops voor organisaties die (een deel van) hun medewerkers de gelegenheid willen bieden om te kijken naar hun werkstijl en hen te motiveren om effectiever samen te werken. Lees hier verder voor meer informatie over mogelijkheden.

Highlights

Onderstaand volgen nog enkele highlights uit het boek over wat de vrouwelijke pool op het werk is. Voor het antwoord op de vraag naar wat de vrouwelijke pool is kijken we naar wat de geïnterviewde vrouwen als hun kwaliteiten zien.
De belangrijkste elementen van de vrouwelijke pool zijn: zelfkennis, kennis van de ander, kunnen verbinden en mensen meekrijgen, dienstbaarheid aan het (ondernemings)resultaat en procesgerichtheid. Deze elementen worden hieronder verder uitgewerkt. De belangrijkste kwaliteiten van de vrouwelijke pool zijn: verbinding, verdieping en beweging, de combinatie van resultaat- én procesgerichtheid en dienend leiderschap. De hiermee samenhangende competenties die relatief het makkelijkst ontwikkelbaar zijn, zijn inlevingsvermogen, luisteren en netwerken.
Het ontwikkelen en inzetten van de vrouwelijke pool, uiteraard naast de mannelijke pool, maakt dat organisaties duurzaam effectiever functioneren.

In Ontwikkel je vrouwelijke pool ga ik in op hoe de vrouwelijke pool in jezelf en in organisaties te herkennen, te ontwikkelen en in te zetten.

Over Alexander van Setten